Γλώσσες

Η γνώση ως το απόλυτο εφόδιο στη ζωή

Η γνώση και η εκπαίδευση στο σύνολό της είναι ο σκελετός για την ανάπτυξη και την εξέλιξη την προσωπική μας, αλλά και η βάση και η δομή μιας ολόκληρης κοινωνίας.

Το εκπαιδευτικό σύστημα πλέον προσφέρει όλες τις βάσεις για να αντεπεξέλθει ο νέος μαθητής στις κοινωνικές απαιτήσεις που θα του ζητηθούν στο μέλλον. Αναφέροντας ένα παράδειγμα, τα μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ακόμα και στα παιδιά του Δημοτικού έδειξαν νωρίτερα το ρεύμα της εποχής. Με αυτόν τον τρόπο έδωσαν μία κατευθυντήριο γραμμή και στους γονείς για τις απαιτήσεις του μέλλοντος, όπως επίσης στην αγορά εργασίας.

Πλέον η βασική γνώση τους είναι απαραίτητη, ακόμα κι αν η ενασχόληση των παιδιών τους στο μέλλον είναι εντελώς διαφορετική. Παρόλα αυτά, σίγουρα θα είναι χρήσιμη, αφού θα τους ζητηθεί σαν ένα απαραίτητο εργαλείο στην εργασία τους. Η Τεχνολογία ολοένα και εξελίσσεται με μεγάλους ρυθμούς και σίγουρα η καθημερινότητα και οι ευθύνες απομακρύνουν τους ενήλικες, μη μπορώντας γρήγορα να τις κατανοήσουν.

Όμως το ίδιο δεν ισχύει και για τα παιδιά. Η έμφυτη περιέργειά τους και η δίψα τους να ακολουθήσουν τις ταχύτητες αλλά και το ρεύμα της εποχής τους κάνει το έργο των γονιών ακόμα δυσκολότερο. Το αποτέλεσμα θα είναι στο μέλλον να μην μπορούν να προστατεύσουν, να προλάβουν και να αποτρέψουν δυσάρεστες και άβολες καταστάσεις κυρίως για το παιδί.

Το κράτος έχει θεσπίσει περισσότερους και πιο σκληρούς νόμους, τιμωρώντας την αμέλεια και την ανευθυνότητα των γονέων προς τα παιδιά. Είναι απαραιτήτως σημαντική η διακριτική τους πάντα παρουσία, έτσι ώστε να προστατεύσουν αλλά και εμποδίσουν εξωγενείς παράγοντες που θα τους διαταράξουν την οικογενειακή γαλήνη. Σίγουρα δεν μπορούν να είναι ενήμεροι για όλα τα σύγχρονα θέματα που απασχολούν ένα παιδί που διανύει την εφηβεία. Η επικοινωνία θα πρέπει να έχει αρχικά τις βάσεις της από την παιδική ηλικία.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι που μπορούν να δώσουν στους γονείς την δυνατότητα να ενημερωθούν και να έχουν μια σαφή εικόνα για τους κινδύνους που διατρέχει ένα παιδί και αργότερα ένας έφηβος. Το σχολικό περιβάλλον και η συμμετοχή σε δραστηριότητες των συλλόγων του σχολείου τους παρέχουν τη δυνατότητα να γίνουν ενεργά μέλη και να δουν και μόνοι τους τις ανάγκες και τις δυσκολίες της εποχής που τα παιδιά τους διανύουν.

Οι κοινές δραστηριότητες δημιουργούν μεγαλύτερη οικειότητα και εμπιστοσύνη στα παιδιά προς τους γονείς και χτίζουν έτσι την επικοινωνία που χρειάζεται. Υπάρχουν πάρα πολλά σεμινάρια που οι γονείς μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά με ποικίλα θέματα για να μπορούν πιο εύκολα να εντοπίσουν το πρόβλημα που πιθανόν θα προκύψει.

Θα πρέπει να απευθυνθούν σε αρμόδιους φορείς που διοργανώνουν σεμινάρια, για τα οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται χρηματικό αντίτιμο. Θέματα όπως η παιδική παρενόχληση ή και η ψυχολογική βία που ασκείται από συνομήλικους με σκοπό την απομόνωση και τον διασυρμό από την κοινωνική ομάδα είναι διαθέσιμα σε εντεταλμένες υπηρεσίες της χώρας.

Εάν επίσης θέλετε να μάθετε ακόμα περισσότερα για διαφορετικά θέματα, όπως για παράδειγμα για την απόσπαση προσοχής ή για την δυσλεξία, υπάρχουν πάντα τα αντίστοιχα σεμινάρια για να σας ενημερώσουν πώς θα τα εντοπίσετε και θα τα αντιμετωπίσετε.

Η γνώση βρίσκεται πάντα εκεί που ο άνθρωπος έχει την διάθεση να βρει τις απαντήσεις στα ερωτήματά του.